Asfalt kaplamalarda BSK nın serilmesine kadar dikkat edilmesi gereken birçok aşama vardır. Aslında bu etmenlere yapılan üretimde en yüksek düzeyde dikkat edilir. Ancak çoğu zaman bazı etmenler asfalt kaplamanın serim kalitesini (taş segregasyonu ve termal ayrışım) etkileyebilir. Bu sorunlar kaplamanın ömrünü azaltırken; uzun vade de bakım onarım maliyetlerini artırmaktadır.

mtv_1


1980 yıllarda ABD’de yolların bakım onarım maliyetlerinin bütçeye verdiği yükün her geçen gün artığını gözlemleyen kurumlar bununla ilgili çalışmalara başladılar. Agreganın üretiminden tutun BSK’nın serimine kadarki tüm ara üretimler tek tek elden geçirildi. Bitüm kalitesi, oranları, taş boyutları, karışım oranları vb. tüm etmenler asfalt kaplamanın en uygun üretimde olması için gereken optimum değerleri oluşturmaktı.

mtv_2


Seksenli yılların başında bu çalışmalarla birlikte kamyonun finişere dokunmadığı, sürekli besleme ile finişerin sürekli serim yapmasına olanak veren MTV ( malzeme aktarım araçları) üretildi. MTV ler ile yapılan serim kalitelerinde olumlu sonuçlar elde edildi, ancak yinede kaplamalarda ısı farklılıkları oluşuyor; bunlar termal çatlaklara neden oluyordu. Asfalt kaplamanın Seriminde oluşan segregasyon da silindirajın optimum yapılmasını engelliyor, kalan hava boşlukları daha sonra kaplamalarda çatlakların oluşmasına neden oluyordu.

Kamu kurumları, üniversite ve özel sektörün iş birliğinde yürütülen bu çalışmalarda asfalt kaplaa da serim sırasında oluşan segregasyon ve ısı farklılıkları Shuttle Buggy’nin üretimi için ilham kaynağı oldu. BSK’nın finişer öncesi yeniden karışımı ile bu termal ayrışımcılığı çözmek ve uygun gradasyonda serimi sağlamak ön plana çıktı.

mtv_3


1980’li yılların başlarıda başlayan bu çalışmalar neticesinde BSK’nın finişer öncesinde yeniden karışımı ile asfalt kaplamada taş yoğunluğunun uygun gradasyonda olması ve ısı farklılığının olmamasının olumlu sonuçları, önceleri MTV olarak bilinen makinelerin üretilmesine daha sonrasında; 1989 yılında Shuttle Buggy MTV’nin dizaynını oluşturdu. 1980 yılların sonlarında taş yoğunluğu ve ısı farklılığı olmayan kaplamalarda asfalt kaplamanın ömrünün önemli ölçüde artığı ve bakım onarım maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığı ortaya çıkmıştır.

mtv_4


Shuttle Buggy
Kamyondan gelen sıcak karışımı 8 tonluk bunker vasıtası ile haznesine iletir. 25 Ton kapasiteli ana haznede bulunan patentli üçlü helezon burgu sayesinde sıcak karışımdaki ısı farklılıkları homojen hale gelir. Buradan çelik çıta konveyor ile finişere iletilen karışımdaki termal segregasyon giderilir ve uygun gradasyonda finişere aktarılır. Bu çalışma prensibi Shuttle Buggy MTV nin optimum asfalt kaplama performansına olan en önemli katkısıdır.

mtv_5mtv_6

Materyal haznesine akar ve bu patentli sistem kullanılarak karışım sağlanır (Üç perdeden burgu)


Shuttle Buggy
MTV; Bitümlü Sıcak Karışımın, finişer öncesinde yeniden karışımını sağlayarak BSK’daki ısı farklılıklarını giderir, kaplamada homojen bir ısı dağılımı sağlar, segregasyonu engelleyerek uygun taş boyutu sağlar. Finişeri sürekli beslediği için duraklamalardan oluşabilecek kesitler oluşmaz, buna bağlı ondülasyon engellenir ve serim hızı artar. Kamyon bekleme süreleri azalarak hem zamana karşı hem de maddi avantajlar sağlanmış olur.

mtv_7


Sıcak karışım asfalt plantinden kamyona boşaltıldığında ister istemez kasada segregasyon gözlemlenir. Kamyonun finişere ulaşmasına kadar geçen sürede sıcak karışımda kabuklaşmalar ve ısı kayıpları sıcak karışımın seriminde belli noktalarda termal ısı farklılıklarına neden olur.

Bu sorunların giderilmesi başta ağır iş yolları olmak üzere otoyol ve devlet yollarında asfalt kaplamının dayanım süresini nominal değerlere çıkaracaktır. Böylece orta vade de bakım onarım maliyetlerinde göreceli bir düşüş kaçınılmaz olur.

mtv_8